Web GIS ini disediakan untuk meningkatkan lagi sistem penyampaian maklumat kawasan MPS dengan lebih cepat dan telus. Majlis Perbandaran Selayang (MPS) sentiasa berusaha dari masa kesemasa untuk melengkapkan maklumat yang terkandung di dalam Web GIS ini. MPS tidak menanggung sebarang obligasi atau liabiliti dari segi ketepatan dan kesempurnaan maklumat yang terkandung di dalamnya.
Pengguna tidak harus bergantung sepenuhnya untuk membuat sebarang komitmen kewangan atau sebagainya menggunakan maklumat dari Web GIS ini. Jika terdapat percanggahan diantara maklumat dalam Web GIS ini dengan lain-lain rekod yang ada, MPS mempunyai hak mutlak untuk menentukan maklumat mana yang tepat.
Perkhidmatan Web Mapping ini tidak terjamin sepanjang masa. Aplikasi Web Mapping, servers, sambungan internet mungkin terganggu atau perlahan dari masa kesemasa. Oleh itu jangan bergantung sepenuhnya kepada Web GIS ini pada waktu-waktu kritikal.
Majlis Perbandaran Selayang (MPS) atau lain-lain pihak tidak bertanggungjawab secara terus atau sebaliknya keatas kerugian masa dan kewangan akibat dari penggunaan maklumat dari Web GIS ini.

Dengan mengakses ke laman WeB GIS ini anda telah bersetuju dan faham dengan terma dan syarat-syarat yang penggunaan WeB GIS yang telah ditetapkan.

Sila buat pilihan anda